SPECIÁLNÍ SKLA

Index Y – kalené sklo Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo, u kterého bylo řízeným ohřevem a ochlazením vyvoláno trvalé povrchové tlakové napětí, aby získalo výrazně vyšší odolnost proti mechanickému poškození, event. poškození teplem

 

Index V – polokalené sklo Tepelně zpevněné sklo, u kterého bylo řízeným ohřevem a ochlazením vyvoláno trvalé povrchové tlakové napětí, aby získalo výrazně vyšší odolnost proti mechanickému poškození, event. poškození teplem

 

Index U - ohýbané sklo, u kterého byl řízeným procesem ohřevu pomocí formy dán požadovaný tvar

1/4