1/7

Penta hospital

realizace. zdvojené patro nosná ocelová konstrukce

prosklená podlaha 

2016