STOPSOL

Stopsol je sklo s pyrolyticky naneseným povlakem, kombinující protisluneční kontrolu s tepelnou izolací. Je dokonalou odezvou na současné architektonické trendy díky svému neutrálnímu vzhledu a nízké reflexi.

 

Vlastnosti:

 • vynikající protisluneční kontrola

 • skvělá estetika

 • nízkoemisivní vlastnosti (nízká hodnota U)

 • snadné zpracování

Zpracování:

Sklo může být vrstveno, tvrzeno, ohýbáno, smaltováno i potištěno.

Nominální tloušťky, barvy a vlastnosti skla Stopsol:

 

1/4

Snadná zpracovatelnost z něj činí oblíbenou volbu i pro velmi složité konstrukce. Objevuje se na mnoha stavbách, které získaly významná architektonické ocenění.

Tvrdý odolný povlak znamená, že sklo Stopsol je snadno dopravitelné do kterékoliv části světa a jeho tepelné vlastnosti se hodí pro jakékoliv klima ať už v jednoduchém nebo dvojitém zasklení.

Klíčovou vlastností tohoto skla je jeho mnohostrannost.

Jeho skvělá estetika z něj činí ideálního kandidáta pro fasády budov, kde může přinést podstatné úspory nákladů na klimatizaci a topení!

Ve většině tropických klimat je Stopsol vhodný k použití v rezidencích – v jednoduchém i izolačním zasklení. Stopsol může být použit i v dvouplášťových fasádách jako vnější tabule. Tak se lze v izolačním pásu vyhnout přehřívání staveb.

 

 

Požité zkratky:

 • LT [%] - světelná prostupnost

 • LR [%] - světelná reflexe

 • EA [%] - energetická absorpce

 • SF [%] - solární faktor

 • RD 65 [%] - index podání barev

 • U [W/(m2.K)] - součinitel prostupu světla

 • DET [%] - celková energetická prostupnost

 • ER [%]