1/1

James Cook - 2015

Realizace: ocelová nosná konstrukce zdvojeného patra, ocelové schodiště, lankové zábradlí

,