ANTIBACTERIAL

Sklo obsahující ionty stříbra ve hmotě.

Při kontaktu s bakteriemi dokáže tyto až z 90% zlikvidovat 

Použiti pro nemocnice laboratoře lékárny toalety a další podobna zařízeni  ze zvýšeným požadavkem na hygienu.